Adkomst

Her ser dere den nye veien mellom Sjetnemarka og Tiller

Ottar Augdal AS står for utførelsen av den første utbyggingsfasen. Det innebærer blant annet at de skal bygge den nye Amfeldts vei som strekker seg fra rundkjøringen ved Tiller kirke til oksestasjonen Hallsteingård i Sjetnemarka. Med første lag med asfalt, veglysanlegg og ny gangbru på plass, er de allerede godt i gang med utbyggingen som vil resultere i et nytt, flott boligområde. Veien vil bli benyttet som avlastningsvei under byggeperioden. For å unngå anleggstrafikk gjennom eksisterende boligfelt i Sjetnemarka, er ny vei noe av det første som må på plass.