TOBB Deleie

Nøkkelen til egen bolig

Nå blir det enklere å kjøpe bolig for deg som er TOBB-medlem

Med TOBB Deleie gir TOBB i samarbeid med Coo flere mulighet til å bli eier av egen bolig. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da er du i målgruppen for denne boligkjøpsmodellen. Fordelen med TOBB Deleie er at du kan kjøpe en andel av en bolig, som igjen gjør at du reduserer kravet til egenkapital.

Sjekk ut dine muligheter

Les om Erik som har benyttet TOBB Deleie